the woman lives next my door is doctor

3/5 - (2 bình chọn)

Bài viết liên quan: scuba diving is not really my cup of tea

the woman lives next my door is doctor

Câu hỏi: The woman ___ lives next door is a doctor

Đáp án A. whom.

Đáp án B. Which

Đáp án C. Who ( GIẢI THÍCH: who = the woman đây là chủ ngữ)

Đáp án D. Where

the woman lives next door to me. you gave place to her on the bus

 • Dịch nghĩa câu hỏi:  Người phụ nữ sống cạnh tôi. Bạn đã nhường chỗ cho cô ấy trên xe buýt.
 • Đáp án: The woman to whom you gave place on the bus lives next door to me

Ôn luyện kiến thức tiếng anh thông qua các bài tập về viết lại câu

Câu 1. The movie was interesting . We went to it .

 • Dịch nghĩa câu hỏi: Bộ phim thật thú vị. Chúng tôi đã đi đến nó.
 • Đáp án: The movie to which we went was interesting

Câu 2. I met the people . You told me about them .

 • Dịch nghĩa câu hỏi: Tôi đã gặp mọi người. Bạn đã nói với tôi về chúng.
 • Đáp án: I met the people about whom you told me

Câu 3. I couldn’t understand the woman . I talked to her on the phone .

 • Dịch nghĩa câu hỏi: Tôi không thể hiểu được người phụ nữ. Tôi đã nói chuyện với cô ấy qua điện thoại.
 • Đáp án:  I couldn’t understand the woman to whom I talked on the phone

Câu 4. I want to tell you about the party . I went to it last night .

 • Dịch nghĩa câu hỏi: Tôi muốn kể cho bạn nghe về bữa tiệc. Tôi đã đến nó đêm qua.
 • Đáp án: I want to tell you about the party to which I went last night

Câu 5. The music was gentle . We listened to it last night .

 • Dịch nghĩa câu hỏi: Âm nhạc nhẹ nhàng. Chúng tôi đã nghe nó đêm qua.
 • Đáp án: The music to which we listen last night was gentle

Câu 6. Alice likes the foreign family . She is living with them .

 • Dịch nghĩa câu hỏi: Alice thích gia đình ngoại. Cô ấy đang sống với họ.
 • Đáp án: Alice likes the foreign family with whom she is living

Câu 7*. The market has refresh vegetables . I usually go to it .

 • Dịch nghĩa câu hỏi: Chợ có rau giải khát. Tôi thường đi đến nó.
 • Đáp án: The market to which I usually go has refresh vegetables

Câu 8. The man is over there. I told you about him.

 • Dịch nghĩa câu hỏi: Người đàn ông ở đằng kia. Tôi đã nói với bạn về anh ấy.
 • Đáp án: The man about whom I told is over there

Câu 9. The film is fantastic . They are talking about it .

 • Dịch nghĩa câu hỏi: Bộ phim thật tuyệt vời. Họ đang nói về nó.
 • Đáp án: The film about which they are talking is fantastic

Câu 10. She’s the nurse . We gave the flowers to her .

 • Dịch nghĩa câu hỏi: Cô ấy là y tá. Chúng tôi đã tặng hoa cho cô ấy.
 • Đáp án: She’s the nurse to whom we gave the flowers

Câu 11*. We are speaking to the man . The man was our new history teacher .

 • Dịch nghĩa câu hỏi: Chúng tôi đang nói chuyện với người đàn ông. Người đàn ông là giáo viên lịch sử mới của chúng tôi.
 • Đáp án: The man to whom we are talking was our new history teacher .

Câu 12. The teacher is Mr Pike . We studied with him last year .

 • Dịch nghĩa câu hỏi: Giáo viên là Mr Pike. Chúng tôi đã học với anh ấy năm ngoái.
 • Đáp án: The teacher with whom we studied last year is Mr Pike

Câu 13. We are very interested in the problem . It has been discussed in class .

 • Dịch nghĩa câu hỏi: Chúng tôi rất quan tâm đến vấn đề. Nó đã được thảo luận trong lớp.
 • Đáp án: We are very interested in the problem which has been discussed in class .

Câu 14. Lung cancer is very dangerous . Million of people died of it .

 • Dịch nghĩa câu hỏi: Bệnh ung thư phổi rất nguy hiểm. Hàng triệu người đã chết vì nó.
 • Đáp án: Lung cancer of which million of people died is very dangerous

Câu 15. I like standing at the window . I can see the park from the window .

 • Dịch nghĩa câu hỏi: Tôi thích đứng ở cửa sổ. Tôi có thể nhìn thấy công viên từ cửa sổ.
 • Đáp án: I like standing at the window from which I can see the park

Câu 17. The examination lasted 2 days . I was successful in this exams .

 • Dịch nghĩa câu hỏi: Cuộc kiểm tra kéo dài 2 ngày. Tôi đã thành công trong kỳ thi này.
 • Đáp án: The examination in which I was successful lasted 2 days

Câu 18. This is the result of our work . I’m pleased with it .

 • Dịch nghĩa câu hỏi: Đây là kết quả làm việc của chúng tôi. Tôi hài lòng với nó.
 • Đáp án: This is the result of our work with which I’m pleased

Câu 19. Mr Brown is the man . I’m responsible to him for my work .

 • Dịch nghĩa câu hỏi: Mr Brown là một người đàn ông. Tôi chịu trách nhiệm trước anh ấy về công việc của mình.
 • Đáp án: Mr Brown is the man to whom I’m responsible for my work

Câu 20. This snake is dangerous . I’m afraid of it .

 • Dịch nghĩa câu hỏi: Con rắn này nguy hiểm. Tôi sợ nó.
 • Đáp án: This snake of which I’m afraid is dangerous

Câu 21. There are a number of factors . We have no control over them .

 • Dịch nghĩa câu hỏi: Có một số yếu tố. Chúng tôi không kiểm soát được chúng.
 • Đáp án: There are a number of factors which we have no control over

Câu 22. The picture was beautiful . She was looking at it .

 • Dịch nghĩa câu hỏi: Bức tranh thật đẹp. Cô ấy đang nhìn vào nó.
 • Đáp án: The picture at which she was looking was beautiful

Câu 23. That’s the woman . John used to be married to her .

 • Dịch nghĩa câu hỏi: Đó là phụ nữ. John đã từng kết hôn với cô ấy.
 • Đáp án: That’s the woman to whom John used to be married

Câu 24*. My sister has 2 daughters . I often have to look after them .

 • Dịch nghĩa câu hỏi: Chị gái tôi có 2 con gái. Tôi thường xuyên phải chăm sóc chúng.
 • Đáp án: My sister has 2 daughters whom I often have to look after

Câu 25*. This is the book . I’m looking for it.

 • Dịch nghĩa câu hỏi: Đây là cuốn sách . Tôi đang tìm kiếm nó.
 • Đáp án: This is the book which I’m looking for

Câu 26. The boy fell in love with the girl . She left him after a few weeks .

 • Dịch nghĩa câu hỏi: Chàng trai đem lòng yêu cô gái. Cô ấy rời bỏ anh sau vài tuần.
 • Đáp án: The girl with whom the boy fell in love left him after a few weeks .
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Tối ưu giao diện hiển thị, tốc độ tải trang website hoc365.edu.vn trên thiết bị của bạn.