Liên hệ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Địa chỉ: Ngõ 158 – Nguyễn Khánh Toàn, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội.
  • Hotline: 0338 636 856, 0387 841 000
  • Email: [email protected]

Thời gian hoạt động

  • Thứ 2 – 8:00 – 17:30
  • Thứ 3 – 8:00 – 17:30
  • Thứ 4 – 8:00 – 17:30
  • Thứ 5 – 8:00 – 17:30
  • Thứ 6 – 8:00 – 17:30
  • Thứ 7 – 8:00 – 17:30
  • Chủ nhật – 8:00 – 17:30