scuba diving is not really my cup of tea

2.8/5 - (5 bình chọn)

Học tiếng anh 9 cùng hoc365: the rules of etiquette in american restaurants

Scuba-diving is not really my cup of tea

I  (điền đáp án chính xác với interested) scuba-diving.

  • Dịch nghĩa câu hỏi: Lặn biển không thực sự là sở trường của tôi
  • Kết quả: I am interested in scuba diving

Các câu hỏi tương tự để các bạn ôn luyện tiếng anh 9

Câu 1: Lan hasn’t decided where to go on holiday

Lan hasn’t (điền đáp án chính xác với Mind)  about where to go on holiday.

  • Dịch nghĩa câu hỏi: Lan chưa quyết định sẽ đi đâu trong kỳ nghỉ
  • Kết quả: Lan hasn’t been minding about  where to go on holiday

Câu 2: We don’t like travelling during peak season.

We (điền đáp án chính xác với into)  during peak season.

  • Dịch nghĩa câu hỏi: Chúng tôi không thích đi du lịch trong mùa cao điểm
  • Kết quả: we aren’t into travelling during peak season

Câu 3: No mountains in Western Europe are higher than Mount Blanc.

Mount Blanc (điền đáp án chính xác với the)  Western Europe.

  • Dịch nghĩa câu hỏi: Không có ngọn núi nào ở Tây Âu cao hơn núi Blanc
  • Kết quả: Mount Blanc is the highest mountain in western europe

Câu 4: They require special permits to access Son Doong Cave. 

Special permits (điền đáp án chính xác với to)  Son Doong Cave.

  • Dịch nghĩa câu hỏi: Họ yêu cầu giấy phép đặc biệt để vào hang Sơn Đoòng
  • Kết quả: Special permits are required to access Son doong cave
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Tối ưu giao diện hiển thị, tốc độ tải trang website hoc365.edu.vn trên thiết bị của bạn.