in southeast asian many forests have been

2.3/5 - (3 bình chọn)

Tham khảo thêm: organic farming the new vacation

in southeast asian many forests have been

In Southeast Asian, many forests have been cut down to produce timber and to clear land for farms and industries. The destruction of forests has reduced the living space of wildlife. Much of Asian’s wildlife is also threatened by over-hunting. Many people kill animals for food or hunt them to sell to zoo, medical research, and pet trader. Because of habitat destruction and over-hunting, many large Asian animals, including elephants, rhinoceroses, and tigers, have become endangered.

In China, people have cut down most of the forests for wood, which has caused serious soil erosion. The soil is deposited in rivers and streams, which lowers the quality of the water. The Huang He, or Yellow River, is so named because the light-coloured soil gives the water a yellowish colour. The soil has also raised the riverbed. As a result, the Huang He often floods, causing great property damage and loss of life along its banks.

[ Dịch nghĩa đoạn văn:

Ở Đông Nam Á, nhiều khu rừng đã bị chặt phá để lấy gỗ và lấy đất làm nông trại và công nghiệp. Việc tàn phá rừng đã làm giảm không gian sống của các loài động vật hoang dã. Phần lớn động vật hoang dã của châu Á cũng đang bị đe dọa bởi nạn săn bắn quá mức. Nhiều người giết động vật để làm thực phẩm hoặc săn bắt chúng để bán cho sở thú, nghiên cứu y tế và buôn bán vật nuôi. Do môi trường sống bị phá hủy và nạn săn bắn quá mức, nhiều loài động vật lớn ở châu Á, bao gồm voi, tê giác và hổ, đã trở nên nguy cấp.
Ở Trung Quốc, người dân đã chặt phá hầu hết các khu rừng để lấy gỗ, điều này đã khiến đất đai bị xói mòn nghiêm trọng. Đất được bồi lắng trong sông và suối, làm giảm chất lượng của nước. Hoàng Hà, hay sông Hoàng Hà, được đặt tên như vậy vì đất có màu nhạt tạo cho nước có màu hơi vàng. Đất cũng đã nâng cao lòng sông. Do đó, sông Hoàng Anh thường xuyên xảy ra lũ lụt, gây thiệt hại lớn về tài sản và thiệt hại về nhân mạng dọc theo bờ sông.]

Câu 1. The living space of wildlife in Southeast Asia (Điền đáp án)

 • Đáp án A: is a threat to farmers
 • Đáp án B: is near farms and industries.
 • Đáp án C: has been reduced when forests are cut down.
 • Đáp án D: is rebuilt when people destroy forests

Câu 2. The word over-hunting has the closest meaning to (Điền đáp án)

 • Đáp án A: hunting too much
 • Đáp án B: hunting in the highlands
 • Đáp án C: hunting overseas
 • Đáp án D: hunting for wildlife

Câu 3. Rhinoceroses and elephants are mentioned as an example of  (Điền đáp án).

 • Đáp án A: endangered animals in Asia.
 • Đáp án B: large animals kept in zoos.
 • Đáp án C: animals attracted to medical research
 • Đáp án D: animals traders want to have

Câu 4. The Huang He (Điền đáp án).

 • Đáp án A: is a deep river in China
 • Đáp án B: receives soil which betters the quality of water
 • Đáp án C: has its name from the colour of its water
 • Đáp án D: runs between forests

Câu 5. The Huang He often floods because  (Điền đáp án).

 • Đáp án A: of the low quality of the quality
 • Đáp án B: wood is deposited in rivers
 • Đáp án C: water from many streams flows into it
 • Đáp án D: the river is shallow due to the raised riverbed
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Tối ưu giao diện hiển thị, tốc độ tải trang website hoc365.edu.vn trên thiết bị của bạn.