most of the students can answer this question

2.2/5 - (5 bình chọn)

Tham khảo thêm: the last world cup of the 20th century

most of the students can answer this question

Câu 3: Most of the students can answer this question

--> Đáp án: This question can be answered by most of the students

Câu 1: We can solve the problem

--> Đáp án: The problem can be solved

Câu 2: Very young children shouldn’t eat sugary food

--> Đáp án: Sugary food shouldn’t be eaten by young children

Câu 4: Parents can encourage children to join more outdoor activities

--> Đáp án: More outdoor activities can be ecouraged children to join by parents

Câu 5: You mustn’t use phones in the meeting

--> Đáp án: Phones musn’t be used in the meeting.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Tối ưu giao diện hiển thị, tốc độ tải trang website hoc365.edu.vn trên thiết bị của bạn.