Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

https://hoc365.edu.vn/ website thuộc quyền sở hữu của hoc365.edu.vn, là nơi kiểm soát dữ liệu dữ liệu cá nhân của bạn.

Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập

Khi bạn truy cập https://hoc365.edu.vn/, chúng tôi sẽ tự động thu thập một số thông tin nhất định liên quan đến thiết bị của bạn, bao gồm các thông tin về trình duyệt web, địa chỉ của IP, múi giờ và một số cookie đã được cài đặt trên thiết bị của bạn. Ngoài ra, khi bạn vào Trang web, chúng tôi sẽ thu thập thông tin về các trang web hoặc các sản phẩm riêng lẻ mà bạn đã xem, những trang web hoặc các cụm từ tìm kiếm nào đã giới thiệu cho bạn đến Trang web và cách để bạn tương tác với Trang web. Chúng tôi gọi các thông tin được thu thập tự động này đó là “Thông tin thiết bị”. Hơn nữa, chúng tôi cũng có thể thu thập các dữ liệu cá nhân mà bạn chấp nhận cung cấp cho chúng tôi (bao gồm Tên, Họ, Địa chỉ, nội dung bình luận v.v.) trong quá trình đăng ký tài khoản để có thể thực hiện các thỏa thuận.

Liên kết đến các trang web / website / Blog khác

Website của chúng tôi sẽ có thể chứa các liên kết đến các website khác không do chúng tôi sở hữu hoặc chúng tôi kiểm soát. Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về các trang web khác trong trường hợp này hoặc các thông lệ liên quan về quyền riêng tư với bên thứ ba. Chúng tôi luôn khuyến khích bạn lưu ý khi bạn rời khỏi website của chúng tôi và đọc đầy đủ, chi tiết các điều khoản về quyền riêng tư trên mỗi trang web mà bạn truy cập có thể thu thập các thông tin cá nhân.

Bảo mật thông tin cá nhân của người truy cập

Chúng tôi luôn bảo mật thông tin bạn đã cung cấp trên các máy chủ của chúng tôi trong một môi trường luôn được kiểm soát an toàn và được bảo vệ khỏi sự truy cập, sử dụng trái phép hoặc tiết lộ một cách trái phép. Chúng tôi luôn giữ các biện pháp bảo vệ một cách hợp lý để bảo vệ chống lại quá trình truy cập, sử dụng, sửa đổi một cách trái phép và tiết lộ dữ liệu của cá nhân ở trong sự kiểm soát và lưu giữ trên hệ thống của chúng tôi.