Trong ngôn ngữ lập trình Pascal với xâu kí tự có các phép toán là?

5/5 - (10 bình chọn)

Xâu ký tự là một loại biến đặc biệt trong Pascal. Vậy với xâu kí tự có các phép toán là gì trong ngôn ngữ lập trình Pascal? Cùng Hoc365 tìm hiểu chi tiết ngay sau đây nhé!

Trong ngôn ngữ lập trình Pascal với xâu kí tự có các phép toán là?

Câu hỏi trắc nghiệm

Trong ngôn ngữ lập trình Pascal với xâu kí tự có các phép toán là?

A. Phép cộng, trừ, nhân, chia.
B. Phép cộng và phép trừ.
C. Chỉ có phép cộng.
D. Phép ghép xâu và phép so sánh.

Đáp án: D. Phép ghép xâu và phép so sánh.

Giải đáp nhanh: Trong Pascal, với xâu kí tự có các phép toán là phép ghép xâu và phép so sánh.

Giải đáp chi tiết: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal với xâu kí tự có các phép toán là?

Trong Pascal, với các xâu ký tự có hai phép toán là phép ghép xâu và phép so sánh.

Phép ghép xâu

Phép ghép xâu được thực hiện bằng phép. Các chuỗi được kết hợp bằng cách sử dụng phép này sẽ được nối lại với nhau theo thứ tự xuất hiện trong câu lệnh.

Phép ghép xâu

Ví dụ:

S1:=”VINH”;
S2:=”HA LONG”;
S1:=S1+S2;

Cho kết quả S = ‘VINH HA LONG’

Phép so sánh xâu

Khi thực hiện phép so sánh, 2 xâu máy sẽ so sánh từng cặp ký tự của 2 xâu từ trái qua phải theo giá trị của bảng mã ASCII.

Các phép so sánh được thực hiện theo những quy tắc sau:

  • Hai xâu bằng nhau nếu giống nhau hoàn toàn.
  • Xâu A lớn hơn xâu B nếu ký tự đầu tiên khác nhau của xâu A có mã ASCII lớn hơn.
  • Nếu A và B là 2 xâu có độ dài khác nhau và xâu A là đoạn đầu của xâu B thì xâu A < xâu B.

Phép so sánh xâu

Ví dụ:

‘FILENAME’ < ‘FILENAMEA’ cho giá trị TRUE.
‘FiLENAME’ < ‘FILENAME’ cho giá trị FALSE.
‘FILENAME’ = ‘FILENAME’ cho giá trị TRUE.

Lưu ý, các phép so sánh có thứ thứ tự ưu tiên thực hiện thấp hơn các phép ghép xâu, tức là phép ghép xâu thường thực hiện trước rồi mới đem giá trị đi so sánh.

Ví dụ về phép toán với các xâu ký tự trong Pascal

Ví dụ về phép ghép xâu

Ví dụ 1:

program Example;
var
str1, str2, str3: string;
begin
str1 := ‘Hello, ‘;
str2 := ‘world!’;
str3 := str1 + str2;
writeln(str3); { in ra “Hello, world!” }
end.

Giải thích: Trong ví dụ này, khai báo ba biến kiểu string là str1, str2, và str3. Biến str1 được gán giá trị là ‘Hello, biến str2 được gán giá trị là ‘world!’. Chúng ta sử dụng phép cộng để nối hai xâu lại với nhau, và kết quả được lưu vào biến str3. Cuối cùng, chúng ta sử dụng hàm writeln để in ra giá trị của biến str3, và kết quả được in ra là “Hello, world!”.

Ví dụ 2: Sử dụng phép xâu để tạo ra một thông báo chào mừng cá nhân

program Example;
var
name, greeting: string;
age: integer;
begin
writeln(‘Xin chào! Hãy nhập thông tin của bạn:’);
write(‘Họ và tên: ‘);
readln(name);
write(‘Tuổi: ‘);
readln(age);
greeting := ‘Xin chào, ‘ + name + ‘! Bạn ‘ + IntToStr(age) + ‘ tuổi.’;
writeln(greeting);
end.

Giải thích: Đầu tiên, yêu cầu người dùng nhập tên và tuổi bằng hàm Readln. Sau đó, dử dụng phép ghép xâu để nối các câu lại với nhau. Cuối cùng in kết quả ra màn hình.

Ví dụ về phép so sánh xâu

Ví dụ 3:

program Example;
var
a, b, c: integer;
begin
a := 5;
b := 3;
c := 7;
writeln(a > b); { in ra “True” }
writeln(a < b); { in ra “False” }
writeln(b = c); { in ra “False” }
writeln(c >= a); { in ra “True” }
writeln(b <> c); { in ra “True” }
end.

Giải thích: Trong ví dụ này, chúng ta khai báo ba biến kiểu integer là a, b, và c, và gán cho chúng một số giá trị. Sau đó, sử dụng các phép so sánh các biến này với nhau. Kết quả của các phép so sánh này là một giá trị true hoặc false. Cuối cùng, chúng ta in ra các giá trị tương ứng với các phép so sánh trên.

Ví dụ 4: Nhập hai số nguyên và so sánh chúng với nhau.

program Example;
var
num1, num2: integer;
begin
write(‘Hãy nhập số thứ nhất: ‘);
readln(num1);
write(‘Hãy nhập số thứ hai: ‘);
readln(num2);
if num1 > num2 then
writeln(num1, ‘ lớn hơn ‘, num2)
else if num1 < num2 then
writeln(num1, ‘ nhỏ hơn ‘, num2)
else
writeln(num1, ‘ bằng ‘, num2);
end.

Giải thích: Đầu tiên, sử dụng câu lệnh if để kiểm tra kết quả của phép so sánh. Nếu số thứ nhất lớn hơn số thứ hai, chúng ta in ra thông báo rằng “số thứ nhất lớn hơn số thứ hai”. Nếu số thứ nhất nhỏ hơn số thứ hai, chúng ta in ra thông báo rằng “số thứ nhất nhỏ hơn số thứ hai”. Nếu hai số bằng nhau, chúng ta in ra thông báo rằng “hai số bằng nhau”. Cuối cùng, in ra thông báo tương ứng với kết quả của phép so sánh.

Hoc365 vừa giải đáp Trong ngôn ngữ lập trình Pascal với xâu kí tự có các phép toán là gì và đưa ra những ví dụ chi tiết nhất. Nếu thấy bài viết hay và hữu ích, đừng quên đánh giá 5 sao để ủng hộ chúng tôi nhé!

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Tối ưu giao diện hiển thị, tốc độ tải trang website hoc365.edu.vn trên thiết bị của bạn.