Readln trong Pascal là gì? – Tất tần tật kiến thức liên quan

4.5/5 - (13 bình chọn)

Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, Readln là lệnh cơ bản và quan trọng, thường xuyên xuất hiện trong mọi chương trình. Vậy lệnh Readln(a) dùng để làm gì? Cùng Hoc365 tìm hiểu ngay nhé!

Readln trong Pascal là gì?

Lệnh Readln trong Pascal là gì?

Readln trong Pascal là một hàm dùng để đọc các giá trị đầu vào từ bàn phím và lưu trữ chúng vào biến tương ứng. Cú pháp của hàm Readln như sau:

Readln(Variable_list);

Trong đó, Variable_list là danh sách các tham số sẽ được gán dữ liệu từ bàn phím.

Lệnh Readln trong Pascal là gì?

Câu lệnh Readln trong Pascal dùng để làm gì?

Như đã đề cập ở trên, câu lệnh Readln trong Pascal được sử dụng để đọc các giá trị đầu vào từ bàn phím và lưu chúng vào các biến tương ứng trong chương trình.

Khi lập trình, chúng ta thường sử dụng hàm Readln để yêu cầu người dùng nhập các giá trị đầu vào từ bàn phím bao gồm các số nguyên, số thực, chuỗi ký tự… Sau khi người dùng nhập giá trị, chúng ta có thể sử dụng các biến để lưu trữ các giá trị này và thực hiện tính toán hoặc xử lý dữ liệu tương ứng.

Ví dụ, khi viết chương trình nhập tên của bạn như sau:

program Nhapten;
var
name : string;
begin
write(‘Nhap ten ban: ‘);
readln(name);
writeln(‘Ten cua ban la: ‘, name);
readln;
end.

Sau khi chạy chương trình sẽ cho kết quả như sau:

Câu lệnh Readln trong Pascal dùng để làm gì?

Lưu ý, khi gặp câu lệnh Readln không có tham số, chương trình sẽ dừng lại chờ người sử dụng nhấn phím Enter mới chạy tiếp.

Sự khác nhau giữa lệnh Read và Readln trong Pascal

Trong Pascal, lệnh Read và Readln đều được sử dụng để đọc dữ liệu đầu vào từ bàn phím. Tuy nhiên, hai lệnh này lại có sự khác nhau như sau:

Về cú pháp, lệnh Readln sử dụng cặp dấu ngoặc đơn () còn lệnh Read thì sử dụng cặp dấu ngoặc vuông [] để đánh dấu danh sách các biến.

Sự khác nhau giữa lệnh Read và Readln trong Pascal

Về đọc dữ liệu, lệnh Readln sẽ đọc toàn bộ dữ liệu được nhập từ bàn phím cho đến khi gặp ký tự xuống dòng, còn lệnh Read sẽ chỉ đọc một từ (tức là chuỗi các ký tự không chứa các khoảng trắng) được nhập từ bàn phím.

Tóm lại, khi chúng ta đọc một chuỗi các ký tự từ bàn phím thì nên sử dụng lệnh Readln, còn nếu chỉ muốn đọc một từ thì có thể sử dụng lệnh Read.

Ví dụ các câu hỏi có sử dụng lệnh Readln

Ví dụ 1: Nhập vào hai số nguyên và tính tổng của chúng

Lời giải:

Var
a, b, c: Integer;
Begin
Write (‘Nhap so thu nhat: ‘);
Readln (a);
Write (‘Nhap so thu hai: ‘);
Readln (b);
c := a + b;
Writeln (‘Tong hai so la: ‘, c);
End;

Giải thích: Trong ví dụ này, chúng ta sử dụng lệnh Readln để đọc giá trị hai số nguyên từ bàn phím và lưu chúng vào hai biến a và b tương ứng. Sau đó, chúng ta tính tổng của hai số này và hiển thị kết quả ra màn hình.

Ví dụ 2: Đọc một số nguyên từ bàn phím và hiển thị nó lên màn hình

Lời giải:

var
n: Integer;
begin
Write(‘Nhap mot so nguyen: ‘);
Readln(n);
Writeln(‘So vua nhap la: ‘, n);
end.

Giải thích: Sau khi khai báo biến, sử dụng lệnh Write để thông báo nhập một số nguyên, sau đó dùng lệnh Readln để đọc giá trị số nguyên được nhập từ bàn phím và lưu vào biến n.

Ví dụ 3: Đọc nhiều giá trị từ bàn phím và lưu chúng vào một mảng

Lời giải:

var
a: array[1..10] of Integer;
i: Integer;
begin
for i := 1 to 10 do
begin
Write(‘Nhap gia tri thu ‘, i, ‘: ‘);
Readln(a[i]);
end;
end.

Giải thích: Trong đoạn mã này, chúng ta khai báo mảng a. Sau đó sử dụng vòng lặp For để lặp quá trình đọc từ bàn phím và lưu vào mảng a. Trong mỗi lần lặp, chúng ta sử dụng lệnh Readln để đọc giá trị từ bàn phím và lưu vào phần tử a[i] của mảng a.

Hoc365 vừa gửi đến bạn toàn bộ câu hỏi Readln trong Pascal là gì? Hy vọng thông tin trên sẽ hữu ích giúp cho bạn có thêm kiến thức về các lệnh trong Pascal nhé! Đừng quên theo dõi chúng tôi để đón đọc nhiều bài viết hay hơn nữa.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Tối ưu giao diện hiển thị, tốc độ tải trang website hoc365.edu.vn trên thiết bị của bạn.