in 1805 king gia …. | Giải đáp chi tiết

5/5 - (2 bình chọn)

in 1805 king gia

Hoàn thành các câu sau với dạng đúng của các từ trong ngoặc

Câu 1. In 1805, King Gia Long requested the building of a new, smaller citadel called Ha Noi Citadel with a new ( điền đáp án? ) style. (architecture – ngành kiến ​​​​trúc)

[Dịch nghĩa câu hỏi: Năm 1805, vua Gia Long yêu cầu xây một thành mới nhỏ hơn gọi là Thành Hà Nội với kiểu dáng mới ( ? ) ]

Đáp án: architecture -> archirectural

Câu 2. The Complex of Hue Monuments is a ( điền đáp án? ) of many royal monuments from the Nguyen Dynasty. (combine – kết hợp)

[Dịch nghĩa câu hỏi: Quần thể Di tích Cố đô Huế là một ( ? ) của nhiều di tích cung đình từ triều Nguyễn.]

Đáp án: combine -> combination

Câu 3. As for me, the Citadel of the Ho Dynasty is one of the most ( điền đáp án? ) destinations in Vietnam because of its value. (attract – thu hút)

[Dịch nghĩa câu hỏi:  Đối với tôi, Thành Nhà Hồ là một trong những điểm đến ( ? ) nhất ở Việt Nam vì giá trị của nó]

Đáp án: attract -> attractive

Câu 4. Besides the historical value of geology, Phong Nha – Ke Bang is also favoured with the ( điền đáp án? ) and majestic landscapes by nature. (mystery – huyền bí)

[Dịch nghĩa câu hỏi: Bên cạnh giá trị lịch sử về địa chất, Phong Nha – Kẻ Bàng còn được thiên nhiên ưu ái ban tặng những (  ?  ) danh lam thắng cảnh/cảnh quan hùng vĩ.]

Đáp án: mystery -> mysterious

Câu 5. Management and ( điền đáp án? ) in Hoi An are further strengthened through master planning and action plans. (preserve – bảo tồn)

[Dịch nghĩa câu hỏi:  Quản lý và ( ? ) ở Hội An được tăng cường hơn nữa thông qua quy hoạch tổng thể và kế hoạch hành động]

Đáp án: preserve -> preservation

THAM KHẢO THÊM: The travel agent wasn’t to ____ for the overbooking

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Tối ưu giao diện hiển thị, tốc độ tải trang website hoc365.edu.vn trên thiết bị của bạn.