i learned a few words of english on holiday

5/5 - (1 bình chọn)

i learned a few words of english on holiday

Viết lại câu với một cụm từ cho trước

Tham khảo thêm: a computer or laptop can be your powerful weapon and you can take

Câu 1. (speak a word) – I don’t know any French.

  • Đáp án: I can’t speak a word of French (Tôi không thể nói một từ tiếng Pháp.).

Câu 2.​ (picked) – I learned a few words of English on holiday.

  • Đáp án: I picked up a few words of English on holiday (Tôi học được một vài từ tiếng Anh vào kỳ nghỉ.).

Câu 3. (fluent) – ​My brother can speak Italian very well.

  • Đáp án: My brother is fluent in English (Anh trai tôi thông thạo tiếng Anh.).

Câu 4. (bilingual) – ​I can speak both English and French perfectly.

  • Đáp án: I am bilingual in English and French (Tôi nói hai thứ tiếng Anh và Pháp.).

Câu 5. ​(get by) – I speak enough German for holidays.

  • Đáp án:  I can get by in German on holiday (Tôi có thể kiếm được bằng tiếng Đức vào kỳ nghỉ.).

Câu 6. (rusty) – ​I haven’t practised my Russian for a long time.

  • Đáp án: My Russian is a bit rusty (Tiếng Nga của tôi là một chút gỉ.).
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Tối ưu giao diện hiển thị, tốc độ tải trang website hoc365.edu.vn trên thiết bị của bạn.