copper comes from seven types of ores that also contain the other materials

5/5 - (1 bình chọn)

Ôn luyện kiến thức với hoc365: it was at this shop where i bought a t-shirt three days ago

Copper comes from seven types of ores that also contain the other materials

 • Dịch nghĩa câu hỏi: Đồng được tổng hợp từ 7 loại quặng khác nhau và các loại quặng đó cũng chứa nhiều loại vật chất khác
 • Đáp án: chỉnh sửa “the other” thành “other”
 • Giải thích: Ta có công thức “other + N” chứ không hề có “the other + N” nha. Chỉ có thể dùng others, nếu bạn muốn rút gọn chủ ngữ khi đã được nhắc ở trong câu thôi.
 • Câu hoàn chỉnh sẽ được viết là: Copper comes from seven types of ores that also contain other materials

Các câu hỏi liên quan để các bạn tham khảo thêm

Câu 1. All the staff in Tam’s film are expected to do some overtime, if the need rises

 • Dịch nghĩa câu hỏi: Tất cả các nhân viên trong phim của Tam đều dự kiến sẽ làm thêm giờ, nếu nhu cầu tăng cao
 • Đáp án: Chỉnh sửa rises thành arises (dịch nghĩa: phát sinh)

Câu 2. Within the Alamo was one hundred and eighty men , more than two thirds of whom had recently migrated from near-by states

 • Dịch nghĩa câu hỏi: Trong Alamo là một trăm tám mươi người đàn ông, hơn hai phần ba trong số họ đã di cư gần đây từ các tiểu bang lân cận
 • Đáp án: Chỉnh sửa was thành were
 • Giải thích: Vì đứng sau was là danh từ số nhiều

Câu 3. All the witnesses said that John was blaming for the accident

 • Dịch nghĩa câu hỏi: Tất cả các nhân chứng đều nói rằng John đã đổ lỗi cho vụ tai nạn
 • Đáp án: Chỉnh sửa was blaming thành was to blame
 • Giải thích: be to blame for  ( ý nghĩa: có lỗi về điều gì ). Nguyên nhân do John bị buộc tội là trường hợp bị động, nên chúng ta không  thể dùng thể chủ động được trong trường hợp này.

Câu 4. assessment instruments in nursery schools they feature items and other materials different from those on elementary school tests

 • Dịch nghĩa câu hỏi: dụng cụ đánh giá trong các trường mẫu giáo, chúng có các vật phẩm và các tài liệu khác với các công cụ đánh giá trong các bài kiểm tra ở trường tiểu học
 • Đáp án: bỏ they
 • Giải thích: Câu 1 sai ở they feature bởi vì chủ ngữ của câu này đó là assessment instruments rồi. Bởi thế ta cần bỏ they đi, chỉ để lại feature làm động từ là được.

Câu 5. Migrant workers live in substandard unsanitary , and dilapidated housing and ofent are lacking medicalcare

 • Dịch nghĩa câu hỏi: Người lao động nhập cư sống trong tình trạng mất vệ sinh không đạt tiêu chuẩn, nhà ở dột nát và người chuyển sang thiếu sự chăm sóc y tế
 • Đáp án: sửa are lacking thành lack
 • Giải thích: ở trong 1 câu, thì của các động từ sẽ thường phải đồng nhất với câu, vậy nên ta cần sửa lại thành lack là được. Ở chỗ substandard unsanitary còn bị thiếu dấu phẩy nhỉ? Nguyên nhân đây là 2 tính từ nên cần phải để phẩy, nếu đề ra giống với câu hỏi ở trên thì sẽ sai ở substandard unsanitary, chỉ thêm dấu phẩy vô là được thôi.

Câu 6. for thousand of years ,man has created sweet-smelling substances from wood , herbs, and flowers and using them for perfume or medicine.

 • Dịch nghĩa câu hỏi: trong hàng ngàn năm, con người đã tạo ra các chất có mùi thơm từ gỗ, thảo mộc và hoa và sử dụng chúng làm nước hoa hoặc thuốc.
 • Đáp án: sửa using thành used
 • Giải thích: Trường hợp use ở đây là động từ của man vậy nên ta cần sẽ dùng khi đó nó sẽ đồng nhất với  has created trước đó.
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Tối ưu giao diện hiển thị, tốc độ tải trang website hoc365.edu.vn trên thiết bị của bạn.